Informaţii utile pentru părinţi

Înscrierea în învățământul primar se face în baza unei metodologii aprobate de Ministerul Educației.
Înscrierea în clasa pregătitoare – care face parte din învățământul obligatoriu – este obligatorie pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data 31 august 2021 inclusiv. Toți copiii ai căror părinți cer înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înscriși la școala respectivă. Pe locurile rămase libere se înscriu copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități.
Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2021 inclusiv pot să-și înscrie copiii în clasa pregătitoare cu recomandarea de la grădinița pe care a frecventat-o copilul (Anexa nr. 1 la Metodologie).
În cazul acestor copii, care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 inclusiv, înscrierea la clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar.
În cazul copiilor în care evaluarea “arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare”, părinții “vor fi consiliați în vederea copiilor la grădiniță, în grupa mare”, a stabilit Ministerul Educației.
În clasa pregătitoare din învățământul special și învățământul special integrat sunt înscriși copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților, pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copiii cu cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar.

Cerere de înscriere online
Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului precompletate, scurtând timpul de așteptare al tuturor.

Alte informații relevante:
Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022, aprobată prin ordinul de ministru nr. 3473/10.03.2021.

Ordin, Metodologie, Calendar de înscriere a copiilor ​în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022

Evaluările psihosomatice se vor face doar pe bază de programare

CJRAE ALBA

TELEFONUL VERDE

Ministerul Educaţiei și Cercetării ​pune la dispoziţia părinţilor şi cadrelor didactice telefonul verde