Înscrierea în învățământul primar

Imagini din clasa pregătitoare

Înscrierea în învățământul primar 2023-2024

PROGRAM

PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE

AN ŞCOLAR  2023 – 2024

ÎNSCRIERILE SE FAC ÎN PERIOADA  03.05.2023  – 18.05.2023,

ZILELE PROGRAM SECRETARIAT: 3, 5, 9, 11, 15, 17,    MAI

PROGRAM  ÎNTRE  ORELE  8 – 18

ACTE  NECESARE LA ÎNSCRIERE :

 • CERERE TIP. Cererile-tip de înscriere pot fi completate la secretariatul şcolii noastre sau online pe site-ul dedicat, dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii.
 • CERTIFICAT DE NAŞTERE COPIL – original şi copie;
 • CARTE DE IDENTITATE DE LA AMBII PĂRINȚI – original şi copie;
 • RECOMANDAREA DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE (dacă este cazul);
 • ADEVERINȚĂ CJRAE (dacă este cazul);
 • HOTARÂRE JUDECĂTOREASCĂ ÎN ALTE CAZURI.

        Director,   Prof. CRISTIAN EMILIA ADRIANA

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației.

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2023, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.


Înscrierea în învățământul primar 2022-2023

prima etapă: 11 aprilie – 10 mai 2022, a doua etapă: 31 mai – 07 iunie 2022

Informaţii utile pentru părinţi

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației. 
Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.
La sediile inspectoratelor școlare județene și la avizierele sau pe site-urile (dacă există) unităților de învățământ trebuie afișate listele cu circumscripțiile școlare, iar părinții trebuie informați cu privire la conținutul activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului școlar etc.
Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.
Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.
Atenție! Completarea cererii de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului precompletate, scurtând timpul de așteptare al tuturor.
A) Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului
 • b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii
 • c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte
 • d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/e în școala respectivă

B) Criteriile specifice de departajare sunt următoarele:

 • a) Existența unui document care dovedește că unul dintre părinți este cadru didactic, cadru didactic auxiliar, angajat în învățământ;
 • b) Existența unui document / act notarial având încheiere de legalizare sau autentificare, care dovedește că elevul locuiește la o rudă de gradul I, II, III, din circumscripția școlară arondată școlii sau la un tutore legal instituit aflat în aceeași situație;
 • c) Existența unor dovezi care să ateste că unul dintre părinți are locul de muncă în zona școlii și solicită înscrierea la această școală.

Plan de şcolarizare clasa pregătitoare 2022-2023

Odinul nr 3445 din 17.03.2022 și Metodologia de înscriere în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023
Orarul înscrierii la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023

Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor în vederea înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022 – 2023

În perioada 30 martie – 8 aprilie 2022, în vederea înscrierii în clasa pregătitoare în anul școlar 2022-2023, CJRAE ALBA va realiza evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în intervalul 1 septembrie – 31 decembrie 2022 si care:
– nu au frecventat grădinița;
– s-au întors din străinătate.

C.J.R.A.E. Alba
Afiş evaluare clasa pregătitoare

Părinții copiilor aflați în aceste situații depun/transmit prin e-mail la adresa cjapalba@gmail.com sau prin poștă, la adresa CJRAE Alba,  B-dul 1 Decembrie 1918. Nr. 68, cod 510214, (sediul DGASPC)  cererea-tip prin care se solicită evaluarea copilului în vederea stabilirii nivelului de dezvoltare al acestuia.
Informații despre modalitatea de transmitere a cererii-tip de evaluare cât și date de contact se regăsesc în documentele atașate sau accesând site-ul instituției, https://cjrae-ab.ro

 • Modelul cererii poate fi descărcat AICI
 • Programarea se poate realiza și la telefon  0726 285728

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE – 29 martie  – 28 aprilie 2021

 • Completarea de către părinți, online sau la sediul unității noastre de învățământ a cererii tip de înscriere prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte
 • Cererea tip de înscriere va fi validată numai la școală pe baza copiilor certificate conform cu originalul de către secretariatul școlii, prin comparare cu documentele originale)
 • Validarea cererii tip este obligatorie și se face la sediul școlii, conform următorului program:

LUNI –VINERI între orele 8.00 – 18.00

Actele necesare pentru înscriere:

 • certificat de naștere copil – fotocopie, cât şi original;
 • carte de identitate părinți – fotocopie, cât şi original;
 • recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare dacă este cazul;
 • adeverință CJRAE dacă este cazul.

Înscrierea în învățământul primar, clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021-2022, se face în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021art 5-(1).
Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01 septembrie-31 decembrie 2021, pot înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare art. 6-(1).
Părinții divorțați depun la înscriere o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.

Informații utile părinților în legătură cu aspecte ale evaluării nivelului de dezvoltare a copiilor, pentru categoriile care impun evaluarea de către CJRAE/CMBRAE, conform metodologie din anul școlar 2021-2022.
Informații despre modalitatea de transmitere a cererii-tip de evaluare cât și date de contact se regăsesc în documentele atașate sau accesând site-ul instituției, https://cjrae-ab.ro.

PLANUL DE ȘCOLARIZARE PROPUS PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare pentru clasa pregătitoare, an școlar 2021-2022: 

Nr. clase  = 1 respectiv Număr elevi = 11

În conformitate cu prevederile art.5 alin(1) lit.e) din Regulamentul (UE) nr.2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, denumit în continuare RGPD, datele personale sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășeste perioada necesară îndeplinirii scopului în care sunt prelucrate datele.