Olimpiade şi Concursuri

ORDIN Nr. 3035 din 10 ianuarie 2012
privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare

ORDIN
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi
desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în
calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare

ORDIN
privind modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare