Înscrierea în Învăţământul Primar 2020

Înscrieri clasa pregătitoare – noul calendar

Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 14 mai 2020

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE

 • 04 martie  – 07 iulie 2020
 • Actele necesare pentru înscriere:

– certificat de naștere copil – copie, document scanat
– carte de identitate părinți – copie, document scanat
adeverință CJRAE dacă este cazul – copie, document scanat

Înscrierea în învățământul primar, clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020-2021, se face în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 30 august 2020 art 5-(1).

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01 septembrie-31 decembrie 2020, pot înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare art. 6-(1).

Părinții divorțați depun la înscriere o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.

 • Anexa nr. 1 și Anexa nr.2 la ordinul O.M.E.C nr. 3277/17.02.2020, privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021 (vezi aici)

PLANUL DE ȘCOLARIZARE PROPUS PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare pentru clasa pregătitoare, an școlar 2020-2021: 

Nr. clase  = 1 respectiv Număr elevi = 20

ZIUA PORȚILOR DESCHISE  2020

În unitatea noastră de învățământ, „ Ziua Porților Deschise ” se va desfășura vineri 06 martie în intervalul orar 08.00-13.00. Părinții și viitorii elevi vor putea vizita sălile de clasă în care se desfășoară activitatea clasei pregătitoare și vor purta discuții cu personalul implicat în această activitate.

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE

 • 04 martie  – 23 martie 2020
 • Completarea de către părinți online sau la sediul unității noastre de învățământ a cererii tip de înscriere prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte
 • Validarea cererii tip este obligatorie și se face la sediul școlii, conform următorului program:

LUNI –VINERI între orele 8.00 – 18.00

DOCUMENTE NECESARE LA COMPLETAREA / VALIDAREA CERERII TIP DE ÎNSCRIERE

 • CERTIFICAT NAȘTERE COPIL  (original și copie xerox)
 • ACT DE IDENTITATE PĂRINȚI (original și copie xerox)
 • DOCUMENTE DOVEDITOARE PENTRU ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR GENERALE SAU SPECIFICE     (unde este cazul)
 • DOCUMENTUL ELIBERAT DE CJRAE  (dacă este cazul) PRIVIND REZULTATUL POZITIV AL EVALUĂRII PSIHOSOMATICE ( perioada realizării evaluării psihosomatice prevăzută în calendar : 25 februarie -20 martie 2020)
 • (Cererea tip de înscriere va fi validată numai la școală pe baza copiilor certificate conform cu originalul de către secretariatul școlii, prin comparare cu documentele originale)

În conformitate cu prevederile art.5 alin(1) lit.e) din Regulamentul (UE) nr.2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, denumit în continuare RGPD, datele personale sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășeste perioada necesară îndeplinirii scopului în care sunt prelucrate datele.