Admiterea în liceu

Admiterea în învățământul liceal și profesional/dual de stat pentru anul școlar 2023-2024

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat în anul şcolar 2023 – 2024 se va desfășura potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației, mai exact Ordinul ME Nr. 5243 din 31 august 2022.

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL pentru anul școlar 2023-2024

omects_4802_31_08_2010

ORDIN M.E. nr. 5243 din 31 august 2022 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024

ORDIN M.E. nr. 5439 din 26 septembrie 2022 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual, pentru anul şcolar 2023-2024

Ghidul Candidatului pentru admiterea în învățământul liceal, învățământul profesional și învățământul dual de stat, pentru anul școlar 2023-2024

* * * * *


ORDIN nr. 5.150/30 august 2021
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru
anul şcolar 2022 – 2023

ORDIN nr. 5.150/30 august 2021
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru
anul şcolar 2022 – 2023 cu anexe

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL
pentru anul școlar 2022-2023

ORDIN nr. 5.142 din 30 august 2021
privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în
învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2022-2023

Metodologie de organizare si desfasurare a admiterii
în învatamântul liceal de stat
pentru anul scolar 2011-2012

ORDIN
privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare
a admiterii în învățământul profesional de stat

ORDIN Nr. 3556/2017 din 29 martie 2017
privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017 – 2018


Admiterea în liceu și în învățământul profesional
2021-2022

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat în anul şcolar 2021 – 2022 se va desfășura potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației, mai exact ordinul nr. 5.457/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022.