Simulare Evaluare Națională

O R D I N
privind organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat,
în anul școlar 2021 – 2022

Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Educației nr. 3.054/21.01.2022 privind organizarea simulării Evaluării
Naționale pentru absolvenții clasei a clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de
bacalaureat, în anul școlar 2021 – 2022

Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educației nr. 3.054/21.01.2022 privind organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2021 – 2022

Simulare Evaluare Naţională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII)

  • 4 aprilie 2022: Limba şi literatura română (probă scrisă)
  • 5 aprilie 2022: Matematică (probă scrisă)
  • 6 aprilie 2022: Limba şi literatura maternă (probă scrisă)
  • 14 aprilie 2022: afișarea rezultatelor

Informații organizatorice

  • Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.
  • Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore – din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.
  • În procesul de organizare și desfășurare a simulării examenelor naționale vor fi respectate măsurile sanitare de prevenție anti-Covid 19 în vigoare. 

Subiecte

Subiectele vor fi elaborate pe baza conţinuturilor şi competenţelor asociate acestora, conform programelor de examen pentru EN VIII şi Bacalaureat (aprobate prin ordinul de ministru 3.237/05.02.2021).

  • programe și conținuturi exceptate pentru elevii claselor a VIII-adetalii aici [fișier pdf]

Modele de subiecte

Obiectivele simulării

  • familiarizarea elevilor cu rigorile unui examen real & optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

IMPORTANT! 

Rezultatele obținute de elevi la simulare sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care acestea s-au desfășurat, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

Rezultatele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.