Evaluări Naţionale clasele a II-a, a IV-a și a VI-a

Ordinul nr. 3462/2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2020-2021 – link

1. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a – EN II:

  • Scris – Limba română – 20 aprilie 2021
  • Citit – Limba română – 21 aprilie 2021
  • Matematică – 22 aprilie 2021
  • Scris – Citit – Limba română pentru minoritățile naționale – 23 aprilie 2021

2. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV:

  • Limba română – 18 mai 2021
  • Matematică – 19 mai 2021
  • Limba maternă – 20 mai 2021

3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a – EN VI:

  • Limbă și comunicare – 12 mai 2021
  • Matematică și Științe ale naturii – 13 mai 2021