Scurt Istoric

Existenţa şcolii de la Crăciunelu de Jos este semnalată în indicii din arhiva Mitropoliei Blajului la sfârşitul secolului XVIII, în lucrarea ,,Istoria Învăţământului românesc din Transilvania până la 1800”, Blaj, 1944 a cărei autor este profesorul Nicolae Albu.

În circulara 380/1859 Blaj apare şcoala cu 4 clase, cu două săli de clasă, în localul vechi, lângă biserică. Aici a funcţionat până în anul 1936 când în centrul satului s-a construit localul actual cu trei săli de clasă şi apartament de serviciu (2 camere, bucătărie) pentru directorul şcolii, învăţător Mureşan Ioan.

Şcoala a funcţionat cu aceste săli până în 1949 când din fostul apartament s-au realizat două săli de clasă. Din 1960 – 1966 s-au construit încă trei săli de clasă, având forma actuală, a literei L.

Şcoala Gimnazială Crăciunelu de Jos este o şcoală care s-a dezvoltat continuu, de la şcoală cu patru clase înainte de primul război mondial, la şcoală generală cu şapte clase în perioada interbelică, iar în perioada postbelică a devenit şcoală generală de 8 clase.

În prezent şcoala funcţionează sub denumirea de Şcoala Gimnazială Crăciunelu de Jos şi dispune de 8 săli de clasă, laboratoare, centru de documentare şi informare, bibliotecă, calculatoare, o sală modernă de sport şi un teren de sport cu gazon artificial.

Sub conducerea competentă a numeroşi directori şcoala şi-a îndeplinit cu succes misiunea.

Şcoala Gimnazială Crăciunelu de Jos rămâne izvorul de cunoaştere şi civilizaţie pentru elevii din comuna Crăciunelu de Jos.